Wiadomości » Aktualizacje » Wielki Konkurs Świąteczny
Wielki Konkurs Świąteczny
Szanowne Bestie i Puchate Stwory, rokrocznie organizujemy konkurs z okazji zbliżających się Świąt, w tym roku nie moglibyśmy o nim zapomnieć i przygotować dla Was ogromne zestawy nagród, które specjalnie dla Was udało nam się zorganizować wraz z wieloma zaprzyjaźnionymi wydawcami i dystrybutorami.


Na początek przedstawiamy wiele ciekawych nagród, które możecie zdobyć - w rozwinięciu posta pełna informacja, zadanie konkursowe, regulamin konkursu oraz graficzne reprezentacje wymienionych poniżej nagród (z przyczyn wysyłkowych, niektóre nagrody mogą doczekać się sfotografowania i dołączenia do Wielkiego Konkursu Świątecznego w czasie jego trwania).


1 miejsce: Deadpool 2 (DVD), Via Nebula (gra planszowa), Ostatnie dni Jacka Sparksa (Jason Arnopp), Inwazja porywaczy ciał (Jack Finney), Azyl (Grzędowicz), Bramy Światłości 3 (Kossakowska), Płomień i krzyż 2 (Piekara) i tematyczna smycz, magnes z Bram Światłości, Discover: Nieznane Lądy (gra planszowa), zestaw Metro 2033 i 2035: W mrok, Wędrowiec, Krucjata dzieci i Piter. Wojna, Iniemamocni 2 (DVD), Avengers: Wojna bez granic (DVD), Doktor Strange (DVD), Młodzi Tytani: Akcja! (DVD), Rampage (DVD), Kłamca 1, 2 i 2.5 (Ćwiek), Igrzyska Śmierci (trylogia), Quidditch przez wieki (Rowling), Bastion (King), To (King), Uniesienie (King), Spectrum (Raduchowska), Małe Licho (Kisiel), Woda na sicie (Brzezińska), Każde martwe marzenie (Wegner), The Mind (gra karciana), Kroniki Drugiego Kręgu (Białołęcka), Dom na Wyrębach, Za kilka demonów więcej (Harrison), Zadra (Piskorski), Woda na Sicie (Brzezińska), torba Wydawnictwa Literackiego

2 miejsce: Deadpool 2 (DVD), Szalona misja (gra planszowa), Ostatnie dni Jacka Sparksa (Jason Arnopp), Więzy Krwi (Kossakowska), Idiota skończony (antologia), magnes z Bram Światłości, Android: Mainframe (gra planszowa), Droga szamana (Machanienko), Assassin's Creed: Przeznaczenie bogów (Kirby), Avengers: Wojna bez granic (DVD), Doktor Strange (DVD), Rampage (DVD), Stan Lee. Człowiek-Marvel (Batchelor), Życie na podglądzie (Vlahos), Bastion (King), Triskel (Chodorowska), Dom Wschodzącego Słońca (Janusz), Zadra (Piskorski), Felix, Net i Nika oraz Koniec Świata Jaki Znamy (Kosik), To jest napad! (komiks paragrafowy), Wrota i Post Scriptum (Wójtowicz), Definicja strachu (Wróblewski), Obrońca Rowan (Henry), Wzlot i upadek D.O.D.O. (Stephenson, Galland), Fabryka smoków (Maberry), Dziewczynka, która wypiła księżyc (Barnhill), torba Wydawnictwa Literackiego

3 miejsce: Deadpool 2 (DVD), Bąbelsy (gra planszowa), Inwazja porywaczy ciał (Jack Finney), Nadzór (Charlie Fletcher), magnes z Bram Światłości, Star Wars: Przeznaczenie - Zestaw dla dwóch graczy (gra kościana), Alita. Miasto złomu (Cadigan), Iniemamocni 2 (DVD), Młodzi Tytani: Akcja! (DVD), Cynobrowe pola (Radlak), Podróż przez historię magii (Rowling), To (King), Amazonia (Rollins), Pierwszy rok (Carter), Dziewczynka, która wypiła księżyc (Barnhill), Wenecki spisek (Kosik), Hokus i pokus (komiks paragrafowy), Żelazny kruk (Dębski), Zwiadowcy 14 (Flanagan), Nierozdzielne (Pypłacz), Obrońca Rowan (Henry), Wzlot i upadek D.O.D.O. (Stephenson, Galland), Fabryka smoków (Maberry), torba Wydawnictwa Literackiego

Zadanie konkursowe nie będzie trudne i pozwoli sprawiedliwie przystąpić uczestnikom do konkursu. Nagrody będą przyznane w trzech głównych nagrodach oraz przewidzianych nagrodach dodatkowych. Prace konkursowe prosimy podsyłać na adres: konkurs.bestia@o2.pl.


Zadanie: Z pomocą wybranych narzędzi i technik sportretuj (słowem, pędzlem, kursorem, fotografią) swego ulubionego albo najciekawszego twoim zdaniem potwora, pochodzącego z własnej wyobraźni bądź dowolnego tekstu kultury (opowieści wspomnieniowej, książki, filmu, komiksu etc.). Zadnie w kwestii materiału, formy i przedstawienia pozostawia uczestnikom wolną rękę - zastrzegając, że oprócz samego wizerunku bestii, mile widziane będą atrybuty świąteczne mu towarzyszące.


++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++
.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu „Wielki Konkurs Świąteczny” (dalej: „Konkurs”) jest portal Bestiariusz zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs trwa od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 22 grudnia 2018 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
4. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, którzy są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi nadesłać pracę wykonaną na zadany temat (dalej: „Praca Konkursowa”).
8. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.
9. Prace Konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane.
10. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z deklaracją, że Uczestnik wykonał ją samodzielnie i dysponuje pełnią praw autorskich.
11. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
12. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
13. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
14. Zwycięzcę wybiera redakcja portalu Bestiariusz.pl i decyzja ta jest ostateczna, a jedyne odwołania mogą dotyczyć złamania punktów 5. oraz 10.
15. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 22 stycznia 2018 r. za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez Laureata.
16. Nagrody zostaną wysłane Laureatom w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
17. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
18. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres literatura@bestiariusz.pl bądź konkurs.bestia@o2.pl
19. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
20. Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
21. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
22. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
23. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
24. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
25. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
26. Uczestnik Konkursu, w momencie nadesłania Pracy Konkursowej, udziela niewyłącznej licencji na publikację Pracy Konkursowej na portalu Bestiariusz, jednocześnie zachowując pełnię praw autorskich osobistych oraz majątkowych.
27. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.
28. Organizator upoważnia Koordynatora nadzorującego prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie wykluczania Uczestników Konkursu jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych.
29. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
30. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na portalu Bestiariusz.
31. Skład nagród może ulec zmianie.
32. Pula nagród w każdym czasie może zostać wzbogacenia.
33. W Konkursie przewidziane są co najmniej trzy nagrody dodatkowe, niewymienione wśród powyższych Nagród.
adrturz – 22 gru 2018, 23:39
KOMENTARZE
 • Konwenty
 • Fantasmagoria
 • Kawaii Time
 • Festiwal Fantastyki Cytadela
 • Sakurakon IV
 • Nyskon 2018
 • Magnificon EXPO
 • Dni Fantastyki 2018
 • Nejiro 9
 • Polcon 2018
 • NiuCon 2018
 • Zakonki 2018
 • Gildia Society
 • Ostatnie dyskusje na forum
 • Więcej
Współpraca
Artifex Mundi Bakumi Baniak Baniaka Cenega Fabryka Gier Historycznych FoxGames Galakta Gindie Armoryka
Granna Centrum gier Pegaz Phalanx Games Portal Games Przystań Gier Wydawnictwo REBEL.pl Techland ENEMEF
Fabryka Słów Videograf II Powergraph Hanami Telbit Biblioteka Akustyczna Synetia Zysk i S-ka Wydawnictwo Wydawnictwo Initium Wydawnictwo COMM Prószyński i S-ka
Wydawnictwo MAG Replika Skąpiec.pl Coś na progu Rebis Radio Banzai Artefakty Radio Aoi

Copyright © 2004-2019 Bestiariusz.pl. Wszelkie prawa do treści, grafiki oraz zdjęć dostępnych na stronie są zastrzeżone na rzecz Bestiariusz.pl lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały są udostępnianie na podstawie współpracy z Bestiariusz.pl.

Teraz jest 17 cze 2019, 14:12 — Strefa czasowa: UTC + 1
Engine: NERV 4.0 BETA
Warunki użytkowaniaPolityka prywatnościUsuń ciasteczka