Wpis archiwalny. Ten artykuł został automatycznie zaimportowany z poprzedniej wersji Bestiariusza. Proszę daj nam znać jeżeli coś z nim jest nie tak.

Wartość narodowych korzeni – recenzja książki „Mityczna historia Polski i mitologia słowiańska”

Wiek XX określa się czasem jako wiek wolności, wyzwolenia i suwerenność, wiek XXI zaś zaczyna jawić się jako okres poszukiwania i kształtowania tożsamości – także u nas, na ziemiach polskich, gdzie patriotyzm stawiany jest naprzeciw nacjonalizmowi i wielu gubi się w tym, co jest właściwe. W dążeniu do poznania korzeni swego narodu, dziejów i kształtowania się kultury przodków przydatne stają się zatem wszelkiego rodzaju materiały źródłowe, przedstawiające zarówno fakty, jak i wierzenia. Tego typu, przedrukiem oryginału, jest „Mityczna historia Polski i mitologia słowiańska” Kazimierza Szulca.

Wybitny polski badacz, na dziś religioznawca i etnograf, żyjący w XIX wieku podjął się wielkiego wyzwania – miał zamiar skompletować i przeanalizować najbardziej znane, najpopularniejsze oraz odciskające największe piętno na kulturze polskiej baśnie, legendy, podania, mity i wierzenia. Jego praca nie poprzestała na spisaniu, prześledzeniu, odkryciu pewnych prawideł i powtarzających się motywów, starał się w „Mitycznej historii Polski i mitologii słowiańskiej” dociekać tego, jaki miały one realny wpływ na dynamizm nadwiślańskiej odmienności cywilizacyjnej – wyróżniającej się na tle innych narodów europejskich.

W swej, jak na tamte czasy i dostępne narzędzia, monumentalnej pracy stworzył pewną koncepcję pochodzenia i budowania się owych form folkloru, wynikających nie tylko z wewnętrznych, duchowych i praktycznych potrzeb (np. zrozumienia stworzenia i funkcjonalności czegoś; uporządkowania swoistego chaosu), ale także i dyfuzji kulturowej, zachodzącej szczególnie na granicach i podczas licznych migracji, która później dochodziła (ale i dalej ewoluowała) do syntezy wartości, symboli, rytuałów, bohaterów (właściwych dla danego okręgu kulturowego).

Ponadto podobne – uargumentowane i pogłębione analitycznie (w tym analogicznie) – stanowisko przybiera, gdy chodzi o sam okręg postaci występujących w mitach czy podaniach oraz do formy i treści samych utworów, ewoluujące, bez przerwy zmieniające się i różne ich warianty wreszcie spajały się przyjmując bardzo przybliżony schemat – w ramach którego wciąż funkcjonowało kilka lub kilkanaście odmiennych w szczegółach wariantów.

Nie można zapomnieć też o tym, że mitologii słowiańskiej Szulc również przygląda się całkiem wyraźnie – i jego badania i ich wynik w postaci recenzowanego woluminu są niezmiernie ważnym źródłem wiedzy dla rodzimierców, starających się przywrócić, odtworzyć dawną religię. Wskazuje w pracy znaczenia, genezę, wartość i rolę różnych rytuałów, praktyk, świąt, nomenklatury etc., popierając swe spostrzeżenia i tezy licznymi przykładami i rzeczową literaturą przedmiotu oraz podmiotu, dzięki czemu jego teksty wyłącznie zyskują na – i tak już wysokiej – wiarygodności.

Po prace doktora Kazimierza Szulca powinni sięgnąć wszyscy, ceniący prastarą historię swego narodu i tożsamość narodową jako wartość, a chyba nie trzeba wiele razy powtarzać, że owa publikacja jest lekturą obowiązkową dla badaczy mitów słowiańskich, dziejów Polski, wierzeń ludowych i etnografii dawnych Polaków. „Mityczna historia Polski i mitologia słowiańska” to jedno z tych dzieł, które jest nieodzowne do odtworzenia obrazu naszej rodzimej mitologii i poznania korzeni polskiej kultury.

Wersja papierowa: http://ksiegarnia-armoryka.pl/Mityczna_ … Szulc.html
e-book: https://ebookpoint.pl/ksiazki/mityczna- … e_00tr.htm

Ocena: 5/5

Dyskusja