Wpis archiwalny. Ten artykuł został automatycznie zaimportowany z poprzedniej wersji Bestiariusza. Proszę daj nam znać jeżeli coś z nim jest nie tak.

W cieniu Ben Nevis – recenzja książki „Ze szkockich legend i mitów”

Mitologia celtycka – właściwie kilka jej odmian, różniących się konkretami i szczegółami – choć opracowana dokładnie przez anglosaskich badaczy i wciąż odkrywana, interpretowana, uzupełniana na nowo, dla polskich czytelników i miłośników mitologii wiele z dziedzin celtyckich wierzeń wciąż stanowi terra incognito. Szczęściem, na naszym rynku pojawiają się opracowania i monografie warte przeczytania, pogłębienia wiedzy z tego zakresu oraz otwierające swoiste drzwi na tę wspaniałą kolebkę cywilizacji zachodu.

W interesującej serii „Biblioteka celtycka” pojawiło się wiele tytułów, które razem pozwalają czytelnikom zbudować sobie całokształt mitów, obyczajów i w zasadzie całą otoczkę kulturową plemion celtyckich, a po trosze i ościennych (szczególnie piktyjskich i postpiktyjskich). „Elfy. Brytyjskie gobliny, walijski folklor, elfia mitologia, legendy i tradycje” Wirda Sikesa czy „Wyspa Zaczarowana. Legendy i mity dawnej Irlandii” Tadeusza Zubińskiego wniosły do polskiego dyskursu o celtyckim folklorze wiele, a „Ze szkockich legend i mitów” Bonalda Alexandra Mackenziego to kolejna pozycja, obok której miłośnik tej mitologii nie może przejść obojętnie.

„Ze szkockich legend i mitów” to jednak nie typowa rozprawa naukowa, lecz zbiór opowieści mitycznych i legendarnych opracowanych i złożonych przez Mackenziego – trzeba więc pamiętać, że nie są one do końca autorstwa pana Donalda, ale stanowią efekt jego pracy: zbierania, analizowania, uzupełniania i interpretowania, które stworzyła z kilku wersji i wariantów spójne i najbliższe tym rzeczywistym, a te niestety zatarły się w pomroce dziejów, jak wszystkie twory literatury oralnej.

Książka stanowi zatem uporządkowany w rozdziałach o skonkretyzowanych legendach, podaniach bądź mitów zbiór, przystępny dla czytelnika, co zapewne zawdzięcza dobremu tłumaczeniu (przełożył Grzegorz Ciecieląg) i pewnym szlifom Donalda A. Mackenziego, które jednak nie zatarły ducha oryginału. Język opowieści imituje snutą opowieść, ale swoiste wymogi formalne sprawił, że autor opracowań musiał im nadać kształt odpowiedni narracyjnie.

Cechą folkloru (i właściwie całej kultury, literatury) jest powtarzalność pewnych motywów (co wiąże się poniekąd z mimesis) – ten zbiór (w zestawieniu z innymi tomami o Celtach i ich wierzeniach, choćby z „Biblioteki celtyckiej”) niejako to potwierdza, akcentując podobieństwa, naśladownictwa czy (pozytywną) wtórność, mającą za zadanie wpajać wartości i idealizować konkretne zachowania. „Ze szkockich legend i mitów” czyni to zgodnie z niepisanymi regułami wszystkich mitologii, przy okazji pokazując także odmienność (koloryt) celtyckich (w tym przypadku szkockich) opowieści mitycznych, legendarnych i podaniowych.

Za sprawą „Ze szkockich legend i mitów” polski czytelnik ma więc szansę albo dopiero poznać, albo pogłębić swoją wiedzę (praktycznie w sensie literackim) na temat folkloru szkockiego, będącego – o czym nieczęsto się mówi i uczy – w niemałym stopniu filarem obecnej cywilizacji zachodu. Szkoda, że na poziomie uniwersyteckim takie pozycje wciąż nie są popularne, polecane i przerabiane, bo zapoznawanie się z nimi i popularyzowanie być może przyczyniłoby się do zwielokrotnienia nakładów i ponownego „boomu” na wszelakie mitologie, podania i legendy.

Wersja papierowa: http://ksiegarnia-armoryka.pl/Ze_szkock … wykle.html
e-book: http://virtualo.pl/ebook/ze-szkockich-l … e-i129311/

Ocena: 5/5

Dyskusja